Proizvodnja peleta

Proizvodnja peleta

Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage. Proizvodimo ga isključivo od čistog bukovog drveta bez kore.


Pelet je cilindričnog oblika prečnika 6 mm, vrlo kaloričan i čijim sagorevanjem ostaje samo 0,46% pepela i vrlo je lak za upotrebu. Jednostavan je za transportovanje jer ga pakujemo u džakove od 15 kg, mada po potrebi može biti pakovan i u džambo vreće. Pelet u potpunosti zadovoljava visoke ekološke standarde čime nam omogućava kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu.