Proizvodnja masivnih lepljenih ploča

Proizvodnja masivnih lepljenih ploča

Rezanu gradju proizvedenu u našoj pilani koristimo za proizvodnju masivnih lepljenih ploča. Ploče plasiramo uglavnom na inostranom tržistu: oko 80% u Nemačku, a ostalih 20% u Holandiju, Japan, Italiju, Španiju i druge zemlje.

Zadnjih godina vršimo povećanje kapaciteta proizvodnje masivnih ploča od kojih u sopstvenim pogonima proizvodimo komadni nameštaj. Vrste drveta koje korisimo su: bukva, hrast, orah, jasen, trešnja...


CINK PLOČA nastaje od kratkih drvenih lamela različite dužine, spajanjem najpre po dužini, a potom i po širini. Dužina cink ploče može biti od 20 do 500cm a širina do 121cm

CINK PLOČA D (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Kvalitet
19 600, 800, 1210 2500, 4200, 5000 A/B, B/C, A/C kern
27 600, 800, 1210 A/B, B/C, A/C kern
38 600, 800, 1210 A/B, B/C, A/C kern
40 600, 800, 1210 A/B, B/C, A/C kern
45 600, 670, 1210 A/B, B/C, A/C kern

*Proizvodimo i druge dimenzije po dogovoru sa kupcem

ŠIRINSKA PLOČA nastaje od masivnih elemenata spajanjem po širini, tako da dužina lamele odgovara dužini ploče.

ŠIRINSKA PLOČA D (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Kvalitet
19 1210 1000 - 2500 A/B i A/C kern
26 1210 1000 - 2500 A/B i A/C kern
40 1210 1000 - 2500 A/B i A/C kern
GAZIŠTA 40, 43, 45 650 900 - 1800 A/B i A/C kern
WANGEN 40, 43, 45 670 2600 - 5000 AB

*Proizvodimo i druge dimenzije po dogovoru sa kupcem

 

 

GREDICE

  D (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Kvalitet
GREDICE ŠIRINSKE 60 - 160 60 - 160 do 2500 A/B, B/C, A/C kern
GREDICE CINK 60 - 160 60 - 160 do 5000 A/B, B/C, A/C kern

 *Proizvodimo i druge dimenzije po dogovoru sa kupcem