Drvo promet GmbH d.o.o.


Prodaja stolarskog drveta,
daske i ogrevnog drveta
NOVI SAD
Desanke Maksimović 52

O nama

U saradnji sa Šumarskim fakultetom i najvećim stručnjacima iz oblasti drvne industrije i šumarstva nastaje preduzeće „DRVO PROMET GmbH“.
Godine iskustva koje su osnivači preduzeća proveli u drvno prerađivačkoj industriji, poslovanju i preduzetništvu, iskoristili su u za novi projekat, koji je za kratko vreme postao ozbiljan deo tržišta drvne industrije.
Saradnja sa Šumarskim Fakultetom, Srbija Šumama, brojnim drugim stručnim ustanovama, preduzećima i licima pokreće se kroz pilanu za sečenje i obradu trupaca, parionice, sušare za drvo, obradnih mašina, kao i prodajnim prostorom u Novom Sadu.
Podižemo standarde i na komercijalno tržište Srbije izlazimo kao jedni od retkih preduzeća, koja nude proizvode od drveta iz domaćih šuma, bez posrednika i preprodavaca, u sopstvenoj maloprodaji i veleprodaji.
Trupci koji se kontrolišu i prate od šume, do prevoza, obrađuju u sopstvenoj pilani i prodaju na našem stovarištu, bila je ideja koja je zaživela, a sada jedna od naših glavnih aduta.
Robu koju proizvodimo, prodajemo samo na domaćem tržištu i time želimo da podržimo domaće proizvođače i stolare da visokim kvalitetom domaćeg drveta koje nudimo, mogu da obezbede sirovinu u dovoljnim količinama i nas prepoznaju kao stabilnog dobavljača i ozbiljnog poslovnog partnera.