Drvo promet GmbH d.o.o.


Prodaja stolarskog drveta,
daske i ogrevnog drveta
NOVI SAD
Desanke Maksimović 52

Ogrevno drvo na paleti

U našem asortimanu proizvoda nalazi se paletirano ogrevno drvo visokog kvaliteta.
Drvo je paletirano u palete dimenzija 1m x 1m x 1,8m, tačnih dimenzija i garantovanom količinom, a palete su izuzetno čvrste i stabilne .
Mi cepamo, probiramo i pakujemo komade bukve ili hrasta, koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima i termo kotlovima.
Za proizvodnju ogrevnog drveta koriste se isključivo drva (sirovina) I klase.
Nekvalitetna drva se odvajaju od kvalitetnih i posebno se prerađuju i prodaju.
Cepanje, rezanje i slaganje drveta na palete se strogo kotroliše.
Drvo može biti sečeno na dužinu od 25, 33 i 50cm.
Prednosti ovakvog načina pakovanja je višestruko, jer se kupovinom palete dobija proizvod koji je spreman za korišćenje, precizno složen i nemate dodatnih aktivnosti. Kupci mogu na našem stovarištu da preuzmu drva ili da naruče pakovanje i dimenzije drveta po svojim željama i potrebama Prevoz i dostava na kućnu adresu su mogući u saradnji sa našim partnerima.