Drvo promet GmbH d.o.o.


Prodaja stolarskog drveta,
daske i ogrevnog drveta
NOVI SAD
Desanke Maksimović 52

Kontakt podaci

DRVO PROMET GmbH d.o.o

Desanke Maksimović 52
21000 Novi Sad

021 215 50 15
063 371 786